SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Đã có SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG CHẮC ĂN hôm nay

SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG VIP (1 ngày), giá: 100.000 VNĐ
 Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 18h10′ mỗi ngày
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG hiện ra nhé!
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm Nay
16-10-2019  Đà Nẵng 09-21,Khánh Hòa 67-80 Miss
15-10-2019  Đắc Lắc 42-65,Quảng Nam 89-55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019  Phú Yên 68-54,Thừa Thiên Huế 21-23 Win Thừa Thiên Huế
13-10-2019  Khánh Hòa 56-73,Kon Tum 79-52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019  Đà Nẵng 78-43,Đắc Nông 34-76,Quảng Ngãi 49-93 Win Quảng Ngãi
11-10-2019  Gia Lai 21-80,Ninh Thuận 54-08 Win Ninh Thuận
10-10-2019  Bình Định 20-07,Quảng Bình 95-43,Quảng Trị 98-33 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019  Đà Nẵng 14-98,Khánh Hòa 68-39 Miss
08-10-2019  Đắc Lắc 82-05,Quảng Nam 34-16 Miss
07-10-2019  Phú Yên 96-15,Thừa Thiên Huế 94-17 Miss
06-10-2019  Khánh Hòa 51-24,Kon Tum 87-68 Win Kon Tum
05-10-2019  Đà Nẵng 59-46,Đắc Nông 57-84,Quảng Ngãi 78-77 Miss
04-10-2019  Gia Lai 44-37,Ninh Thuận 78-12 Win Gia Lai
03-10-2019  Bình Định 29-78,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54 Win Bình Định,Quảng Bình
02-10-2019  Bình Định 34-84,Quảng Bình 34-50,Quảng Trị 78-33 Miss
01-10-2019  Đắc Lắc 37-42,Quảng Nam 66-40 Miss
30-09-2019  Phú Yên 61-18,Thừa Thiên Huế 87-90 Win Phú Yên
29-09-2019  Khánh Hòa 09-68,Kon Tum 44-35 Win Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 97-26,Đắc Nông 30-61,Quảng Ngãi 67-87 Win  Quảng Ngãi
27-09-2019  Gia Lai 84-97,Ninh Thuận 22-89 Win Ninh Thuận
26-09-2019  Bình Định 15-59,Quảng Bình 40-68,Quảng Trị 50-23 Miss
25-09-2019  Đà Nẵng 69-07,Khánh Hòa 20-95 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019  Đắc Lắc 85-59,Quảng Nam 85-84 Win Đắc Lắc
23-09-2019  Phú Yên 50-07,Thừa Thiên Huế 02-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019  Khánh Hòa 17-76,Kon Tum 19-40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-09-2019  Đà Nẵng 55-72,Đắc Nông 59-19,Quảng Ngãi 86-22 Miss
20-09-2019  Gia Lai 80-19,Ninh Thuận 64-40 Miss
19-09-2019  Bình Định 35-48,Quảng Bình 32-93,Quảng Trị 71-87 Win Bình Định
18-09-2019  Đà Nẵng 37-33,Khánh Hòa 80-48 Miss
17-09-2019 Đắc Lắc 70-81,Quảng Nam 71-18  Win Đắc Lắc
16-09-2019  Phú Yên 75-85,Thừa Thiên Huế 35-14 Win Phú Yên, Thừa Thiên Huế 
15-09-2019  Khánh Hòa 29-09,Kon Tum 47-17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-09-2019  Đà Nẵng 88-47,Đắc Nông 76-17,Quảng Ngãi 06-55 Win Đà Nẵng
13-09-2019  Gia Lai 41-22,Ninh Thuận 02-57 Win Gia Lai
12-09-2019  Bình Định 85-57,Quảng Bình 20-40,Quảng Trị 26-93 Win Quảng Trị 
11-09-2019  Đà Nẵng 90-15,Khánh Hòa 45-91 Win Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 84-72,Quảng Nam 98-34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-09-2019 Phú Yên 19-94,Thừa Thiên Huế 40-26 Win Phú Yên,
08-09-2019 Khánh Hòa 59-93,Kon Tum 61-86 Miss
07-09-2019 Đà Nẵng 22-91,Đắc Nông 51-07,Quảng Ngãi 67-59 Miss
06-09-2019 Gia Lai 44-67,Ninh Thuận 04-93 Win Gia Lai
05-09-2019 Bình Định 66-52,Quảng Bình 81-46,Quảng Trị 01-74 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 84-92,Khánh Hòa 73-61 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 00-24,Quảng Nam 86-94 Win Đắc Lắc
02-09-2019 Phú Yên 15-29,Thừa Thiên Huế 43-81 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 88-91,Kon Tum 30-04 Win Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 95-70,Đắc Nông 10-69,Quảng Ngãi 17-43 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 43-12,Ninh Thuận 72-21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 12-02,Quảng Bình 38-98,Quảng Trị 59-93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 62-42,Khánh Hòa 98-87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-08-2019 Đắc Lắc 30-22,Quảng Nam 04-23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80-70,Thừa Thiên Huế 21-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 60-23,Kon Tum 42-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 14-64,Đắc Nông 06-13,Quảng Ngãi 37-89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 37-88,Ninh Thuận 45-63 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 71-96,Quảng Bình 21-61,Quảng Trị 80-66 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 45-17,Khánh Hòa 79-40 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 12-97,Quảng Nam 85-07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 33-94,Thừa Thiên Huế 12-49 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 94-64,Kon Tum 10-94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-08-2019 Đà Nẵng 34-90,Đắc Nông 46-14,Quảng Ngãi 01-72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 58-78,Ninh Thuận 40-22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 57-82,Quảng Bình 39-08,Quảng Trị 74-20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 34-83,Khánh Hòa 98-28 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 82-45,Quảng Nam 60-12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 00-62,Thừa Thiên Huế 65-22 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-08-2019 Khánh Hòa 87-81,Kon Tum 43-82 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 02-87,Đắc Nông 59-25,Quảng Ngãi 09-29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 89-65,Ninh Thuận 23-11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 99-26,Quảng Bình 10-84,Quảng Trị 96-73 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-08-2019 Đà Nẵng 10-56,Khánh Hòa 22-35 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 31-40,Quảng Nam 99-59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 39-72,Thừa Thiên Huế 56-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 40-07,Kon Tum 23-76 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 83-20,Đắc Nông 57-07,Quảng Ngãi 41-99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 03-46,Ninh Thuận 81-10 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 94-01,Quảng Bình 84-44,Quảng Trị 23-14 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-07-2019 Đà Nẵng 27-46,Khánh Hòa 50-78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 43-91,Quảng Nam 24-17 Miss
29-07-2019 Phú Yên 01-21,Thừa Thiên Huế 90-37 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 41-80,Kon Tum 44-42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
SOI CẦU MIỀN TRUNG
BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Đã có BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay Cầu Bạch Thủ Lô Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 17h10′ mỗi ngày Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k ) Sau khi nạp thẻ …

SOI CẦU MIỀN TRUNG
GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Đã có GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay Cầu Giải 8 Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 17h10′ mỗi ngày Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k ) Sau khi nạp thẻ thành công ở …

SOI CẦU MIỀN TRUNG
XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

Đã có XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay Cầu Xỉu Chủ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 18h10′ mỗi ngày Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k ) Sau khi nạp thẻ thành …